Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie, kan Atelier Spoor Venlo niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze gegevens. Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Atelier Spoor Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Wijzigingen voorbehouden

Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, onjuiste of verouderde informatie en zetfouten voorbehouden.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Atelier Spoor Venlo. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Atelier Spoor Venlo is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.