’t Schinkemenke

In het jaar 1617 werd door de Venlose magistraat aan de gildenmeester Gregorius Schlüssler opgedragen om op de Kwartelenmarkt een fontein te plaatsen met een schildpad als waterspuwer. “En op den schildpad eenen uytgehouwen man, hebbende ’t wapen dezer stad in zijne hand”. Schüssler nam als model een krijgsman, die hij in de rechterhand het Venlose wapenschild liet dragen en in de linkerhand op zijn rug gehouden “eenen schink”.

De fontein deed ruim 70 jaren dienst als openbare fontein tot welzijn van de burgerij. Toen de houten waterleiding defekt raakte viel de fontein droog. In de 18de eeuw werd ze afgebroken. Het beeld kreeg een tijdelijke plaats in een nis van het stadhuis. Nu staat het gerestaureerd in het Limburgs Museum. In 1953 werd een getrouwe kopie van ’t Schinkemenke werd teruggeplaatst op de fontein op de Kwartelenmarkt.

“ ’t Gulde Schinkegilde” voert “ ‘t Schinkemenke” in haar wapen en houdt hiermede een stukje Venlose historie levend.

Specificaties

Grootte  : 30 cm
Breedte  : 12 cm
Gewicht  : 1 Kg